TOLDPROCEDURER

Af økonomisk betydning

 

Toldprocedurer af økonomisk betydning giver importøren mulighed for at foretage en række dispositioner, som normalt ville medføre betaling af told og afgifter, men ved  anvendelse af proceduren kan importøren undgå betaling af told og afgifter. 

Anvendelse af procedurer af økonomisk betydning kræver bevilling fra SKAT. 

Bemærk at der i henhold til de nye regler i toldkodeks (UCC) pr. 1. maj 2016 vil ske ændringer i betingelserne for at opnå bevilling til anvendelse af toldprocedurer  af økonomisk betydning. 

Som udgangspunkt finder bevillinger udstedt før 1. maj 2016 fortsat anvendelse frem til bevillingens udløb, dog ikke længere end til 1. maj 2019.år. 

Vi er landets mest specialiserede toldkontor, og fungerer som inhouse toldadvokat for speditører og handelsvirksomheder. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om optimering af virksomhedens toldforhold, og varetager gerne dialogen med SKAT i forbindelse med bevillingsansøgning om toldprocedurer af økonomisk betydning.