Kompetencer & services

 

Brug Sinding|Jensen Toldadvokater til at få kendskab til din virksomheds forskellige optimeringsmuligheder og risici. Det giver såvel økonomiske som konkurrencemæssige fordele. SKATs seneste kontrolrapport viser, at 41,3 pct. af alle toldangivelser er fejlbehæftede.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater kan vi hjælpe dig og din virksomhed med toldret og andre tilknyttede retsområder som f.eks.

  • Momsret
  • Transportret
  • Forsikringsret
  • Kontraktret

Derudover varetager vi gerne din virksomheds dialog med SKAT på toldområdet, ligesom vi har stor erfaring med at føre sager for Landsskatteretten, de ordinære Domstole samt EU Domstolen.

 

Transport, Spedition og forsikring

Som transportør, speditør og toldagent kan du bruge Sinding|Jensen Toldadvokater til at få specialiseret rådgivning omkring:

  • Toldoptimering
  • Risikoafdækning
  • Korrekt anvendelse af toldprocedurer

Derudover kan vi hjælpe med at vurdere og føre aktuelle toldsager.

Tilsvarende bistår vi også forsikringsselskaber med vurdering og håndtering af toldkrav i forbindelse med transport, oplagring eller toldbehandling, som er anmeldt under fragtføreransvarsforsikringer og speditøransvarsforsikringer. 

 

Handel og produktion

Driver du en handels- eller produktionsvirksomhed, kan du bruge Sinding|Jensen Toldadvokater til at få ekspertrådgivning omkring:

  • Toldoptimering
  • Håndtering af ansvar og risiko ved toldbehandling

Her får du en helhedsorienteret rådgivning, som strækker sig lige fra den overordnede tilrettelæggelse til den praktiske implementering af relevante toldprocedurer og forretningsgange.

 

Advokater og revisorer

Sinding|Jensen Toldadvokater yder specialiseret toldrådgivning til advokatkontorer og revisionsbranchen, hvor vi fungerer som underleverandør på forskellige sager.