TOLDOPLAG

Privat eller offentligt toldoplag

 

Toldoplag giver importøren mulighed for at oplægge tredjelandsvarer på lager i EU, uden der skal betales told og afgifter af varerne. Importøren kan ved anvendelse af ordningen vente med at fortolde varerne, indtil disse skal bruges, f.eks. når han har solgt varerne. Told og afgifter vil således ikke udgøre en likviditetsmæssig belastning for importøren. 

Tilsvarende har importøren - uden der skal betales told og afgifter - mulighed for at genudføre varerne til tredjeland, eller henføre varerne under en anden toldprocedure f.eks. aktiv forædling. 

Overordnet set findes der to typer toldoplag:

- Offentligt oplag, hvor alle virksomheder efter aftale med oplagshaveren kan oplægge varer. Oplagshaveren hæfter for told og afgifter. 

- Privat oplag, hvor virksomheden har eget toldoplag f.eks. på virksomhedens adresse. Virksomheden hæfter selv for told og afgifter. 

Det er alene tilladt at foretage simple behandlinger med henblik på, at bevare varens udseende og handelskvalitet samt handlinger med henblik på at forberede distribution og videreslag for varer oplagt på toldoplag f.eks. ompakning, rustbehandling el.lign. 

SKAT stiller krav om, at oplagshaveren fører et særligt toldoplagsregnskab. 

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater står vi altid til rådighed for en uforpligtende snak om jeres mulighed for anvendelse af toldoplag, risikostyring og optimering af virksomhedens toldforhold.