TOLDKODEKS (UCC)

NYE TOLDREGLER PR. 1. MAJ 2016

 

EU-medlemslandene har vedtaget nye toldregler, som finder anvendelse fra den 1. maj 2016.

Virksomheder der anvender toldordninger og forenklede procedurer, skal derfor sikre sig, at de lever op til de nye krav i EU-toldkodeks UCC, og får opdaterede bevillinger, der svarer til virksomhedens praktiske behov. 

Der kommer for alle toldordninger nye krav til virksomhedens compliance kontrol, sikkerhedsstillelse og elektronisk kommunikation. 

Videre vil der i toldkodekset UCC komme ny struktur på nogle af toldordningerne, hvilket betyder at blandt andet toldordningerne, som vi i dag kender som forarbejdning under toldkontrol og aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) afskaffes i deres nuværende form. 

Det nye EU-toldkodes UCC kan kræve justeringer i både IT-systemer, forretningsgange og arbejdsprocesser. 

Det er derfor vigtigt, at din virksomhed i god tid inden 1. maj 2016 undersøger hvad det nye toldkodeks UCC får af praktisk betydning for jeres toldbehandling. 

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi et specialiseret advokatkontor, som yder rådgivning vedrørende alle toldretlige problemstillinger samt hertil knyttede retsområder. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om risikostyring og optimering af virksomhedens toldforhold.