AUTONOME MIDLERTIDIGE TOLDSUSPENSIONER

TOLDFRITAGELSE FOR RÅVARER, HALVFABRIKATA OG KOMPONENTER

 

EU lovgivningen indeholder en række forskellige muligheder for at opnå toldfritagelse i forbindelse med import af varer til EU. I denne fokusartikel ser vi nærmere på de autonome midlertidige toldsuspensioner, som giver adgang til toldfritagelse for råvarer, halvfabrikata og komponenter, som skal indgå i produktion i EU.

Formålet med de autonome toldsuspensioner er at styrke EU's konkurrenceevne i forhold til tredjelandsvirksomheder, og fastlægges således ud fra EU's egne behov uafhængigt af internationale aftaler.

 

Hvordan undersøger man om én given varer er omfattet af toldsuspension?

Den letteste måde at identificere, hvorvidt en given vare potentielt allerede er omfattet af en toldsuspensionsordning, er ved opslag i toldtariffen, hvor de varegrupper som kan være omfattet af toldfritagelsen, er markeret med et ”S” i bilagskolonnen.

Hvis den relevante position er markeret med et ”S”, bør man undersøge, om den pågældende vare konkret er omfattet af toldfritagelsen i henhold til en gældende suspensionsordning. Fortegnelsen over gældende suspensionsordninger fremgår af kommissionens forordning (EU) nr. 2016/2390. Suspensionsordningerne vil også fremgå ved opslag i TARIC.

 

Ansøgning om en ny toldsuspension

Hvis det relevante produkt imidlertid ikke allerede er omfattet af en toldsuspensionsordning, så kan virksomheden selv ansøge om at få toldsatsen suspenderet for en konkret råvare, et halvfabrikat eller en komponent.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis en ansøgning bliver godkendt, så vil suspensionsordningen ikke kun være gældende for ansøgeren, men derimod for alle importører i EU af den samme vare.

De tre hovedbetingelser som skal være opfyldt for at der kan meddeles toldsuspension er følgende:

  • Det sparede toldbeløb skal overstige 15.000 euro (ca. 112.500 kr.) om året. Virksomheder kan eventuelt gå sammen for at nå denne tærskel.
  • Der må ikke være produktion - eller kun produktion i utilstrækkeligt omfang - af det pågældende produkt eller af en tilsvarende vare i EU.
  • Varen skal undergå en tilstrækkelig forarbejdning i EU (råvarer, halvfabrikata eller komponenter) eller på anden måde indgå i produktionsprocessen (kapitalvarer).

Ansøgning om toldsuspension skal indgives på dansk til SKAT senest den 1. marts henholdsvis 1. september. Ansøgninger der indgives inden 1. marts, får virkning fra den 1. januar det følgende år, mens de ansøgninger, der sendes inden den 1. september, får virkning fra 1. juli det følgende år.

Ansøgningen sendes via www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/kontingenter.

-

Hvis man således arbejder med toldbelagte råvarer eller halvfabrikata, hvor der ikke foregår produktion af sådanne råvarer i EU, kan det være relevant at undersøge om der kan opnås toldsuspension og således undgå toldbelastning af importvarerne.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis du har behov for sparring omkring muligheden for at ansøge om toldsuspension.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 29. september 2017