TARIFERING

Fastslå varens toldkode

 

Tarifering betyder, at en vare tildeles en toldkode ved indplacering i toldtariffen. Toldtariffen er en liste over samtlige toldkoder, og omfatter således principielt alle varer.

Toldkoden og dermed tarifering er afgørende for, hvor meget der skal betales i tariferingsmæssig told ved varens indførsel til EU, ligesom toldkoden er afgørende for, om varen kan indføres til en nedsat præferencetoldsats, om varen er pålagt antidumpingtold, eller om varen i øvrigt er underlagt andre tilladelser, fritagelser, toldordninger og restriktioner. 

 

Ansvar og risiko 

Importøren har over for SKAT ansvaret for, at varen er tariferet korrekt, også selvom tarifering overlades til en professionel toldagent eller speditør. 

Hvis SKAT konstaterer, at virksomheden har betalt for lidt i told som følge af fejltarifering, vil SKAT efteropkræve differencetolden for de varer virksomheden har importeret de seneste 3 år. 

Tariferingsfejl kan således medføre uforudsete toldkrav, som ikke er indregnet i varens videresalgspris, hvilket ofte vil være kritisk for virksomhedens rentabilitet. 

Har virksomheden betalt for meget i told, kan der anmodes om tilbagebetaling af den for meget indbetalte told for varer importeret de seneste 3 år. 

 

Bindende tariferingsoplysning (BTO) 

SKAT udsteder efter anmodning bindende tariferingsoplysninger, som er bindende for samtlige EU medlemslande i en periode på 6 år. En BTO sikrer virksomheden mod efteropkrævninger som følge af tariferingsfejl. 

Bemærk at en BTO udstedt efter 1. maj 2016 alene vil være gældende i en periode på 3 år i henhold til reglerne i det nye toldkodeks (UCC).  

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi specialister i told, og rådgiver vedrørende alle toldretlige problemstillinger samt hertil hørende retsområder. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om told og tarifering samt optimering af virksomhedens toldforhold.