SAGSBEHANDLINGEN HOS SKAT

Reglerne er nye for alle

 

Reglerne er nye for alle – også for SKAT. Der vil derfor utvivlsomt være mange spørgsmål, som skal afklares gennem retspraksis.

Det er vigtigt, at vi alle er med til at sikre, at SKAT ikke slipper afsted med opretholdelse af ukorrekt praksis.

  • Høringsbrev (det er vigtigt, at reagerer straks man modtager høringsbrev fra SKAT. Mange fejl kan rettes på dette tidspunkt, det bliver kun sværere, jo længere hen i sagsbehandlingsprocessen man kommer)
  • Høringssvar
  • SKATs afgørelse
  • Klage til Landsskatteretten (Skatteankestyrelsen) (koster 400 kr.) (kontormøde og retsmøde)
  • Indbringelse af sag for Byretten
  • Eventuel anke til Landsretten
  • Forelæggelse for EU-domstolen af præjudicielle spørgsmål (kræver at der er tale om principielle EU retlige fortolkningsspørgsmål)

Omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten og indbringelse for de ordinære domstole forventes i henhold til et foreliggende lovforslag genindført for virksomheder pr. 1. januar 2017.

Det vil i henhold til det forelæggende lovforslag blive muligt for virksomheder, at få godtgjort 50 % af omkostningerne til professionel rådgivningsbistand i forbindelse med en klagesag, hvis man i overvejende grad taber sagen. Hvis man i overvejende grad vinder sagen, vil man i henhold til forslaget fremadrettet få godtgjort 100 % af omkostningerne.

De nye omkostningsgodtgørelsesregler forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2017, og vil gælde for rådgiveromkostninger som vedrører bistand udført 1. januar 2017 eller senere, dvs. at igangværende sager tillige vil blive omfattet af de nye bestemmelser.