REPRÆSENTATIONSFORHOLD

husk altid skriftlig fuldmagt

 

Speditøren tilbyder ofte at udarbejde og indgive toldangivelse på vegne af importøren. Speditøren anses i sådanne situationer som direkte repræsentant, hvilket betyder, at speditøren handler i importørens navn og for importørens regning. 

Der er to helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, for at speditøren anses som direkte repræsentant:

- Speditøren skal have fuldmagt til at handle på importørens vegne. 

- Det er speditørens ansvar, at der består et fuldmagtsforhold, og at fuldmagtforholdet kan dokumenteres. 

- Speditøren skal altså kunne fremlægge en skriftlig fuldmagt over for SKAT.

- Speditøren skal i toldangivelsen angive, at han handler som direkte repræsentant. 

- Repræsentationsstatus skal angives med markeringen ”2” i toldangivelsens rubrik 14.

Såfremt et fuldmagtsforhold ikke kan dokumenteres, eller ikke er angivet i toldangivelsen, anses speditøren for at have indgivet toldangivelsen i eget navn og for egen regning. 

Det betyder, at SKAT vil rette krav mod speditøren i forbindelse med eventuelle efteropkrævninger som følge af f.eks. forkert tarifering, fejl i toldværdien eller manglende dokumentation for præferencetoldbehandling.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater kan vi bistå med udarbejdelse af skriftlig fuldmagt. Vi har stor erfaring med rådgivning om risikoafdækning samt korrekt anvendelse af toldprocedurerne, og står altid til rådighed for en uforpligtende snak.