PASSIV FORÆDLING

Forarbejdning i tredjeland uden øget toldbelastning

 

Passiv forædling giver mulighed for, at udføre varer til tredjeland med henblik på forarbejdning og efterfølgende genindførsel til EU, uden øget toldbelastning. 

Proceduren for passiv forædling kan f.eks. anvendes ved:

- Forarbejdning af EU-producerede råvarer i tredjeland, f.eks. syning af skjorter i Kina, som fremstilles af dansk produceret bomuld

- Garantireparation udført i tredjeland på varer solgt til kunder i EU

- Installation, montering og samling i tredjeland af EU-producerede komponenter

Tolden beregnes som hovedregel ved, at en fiktiv told af de udførte basisvarer fratrækkes den told, der skal betales af de indførte færdigvarer. Alternativt kan tolden beregnes ud fra forædlingsomkostningerne. Proceduren er særlig relevant for virksomheder, som gør brug af den billige arbejdskraft i Østen. 

Har I undersøgt om jeres virksomhed kan lempe toldbelastningen ved anvendelse af relevante toldordninger?

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater kan vi hjælpe med toldoptimering og anmodning om bevilling til proceduren for passiv forædling. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om jeres toldforhold.