NEUTRALISERING AF IMPORTMOMS

Hvis importmomskravet ikke kan afværges

 

Hvis det ikke er muligt at afværge importmomskravet, bør mulighederne for neutralisering af importmoms undersøges.

SKAT tillader i henhold til fast praksis, at importmomsen kan neutraliseres ved at momsen viderefaktureres som et udlæg til vareejer, som herefter vil have fradrag for importmomsen.

Flere EU medlemslande tillader en tilsvarende løsning med henblik på neutralisering af importmomsen, herunder har jeg gode erfaringer med at sådanne løsninger også accepteres i Sverige og Tyskland.

For at vareejer er berettiget til at opnå fradrag for importmomsen, er det imidlertid en forudsætning, at vareejer er momsregistreret i det land hvor toldskylden er opstået.

Hvis beløbet er stort nok, bør det også overvejes, om det vil være relevant at afholde vareejers omkostninger til at lade sig midlertidigt momsregistrere i det land, hvor toldskylden er opstået alene med henblik på neutralisering af importmomsen.

Bemærk endvidere at en sådan løsning kræver, at vareejer er villig til at samarbejde herom.