NEUTRALISERING AF IMPORTMOMS

ved anvendelse af udlægsreglerne

 

Speditører og transportører har i henhold til gældende praksis ikke ret til fradrag for importmoms opkrævet som følge af fejl i forbindelse med anvendelse af toldprocedurer, f.eks. forsendelsesproceduren eller toldoplagsproceduren.

SKAT tillader imidlertid, at importmomsen kan neutraliseres ved at momsen viderefaktureres som et udlæg til vareejer, som herefter vil have fradrag for importmomsen. 

Bemærk, at denne løsning kræver, at vareejer er indstillet  på at samarbejde om en sådan løsning.

Vi rådgiver transportører, speditører og toldagenter om optimering af forretningsgange, risikoafdækning og korrekt anvendelse af toldprocedure, ligesom vi  bistår med vurdering og håndtering af toldkrav i tilknytning til transport, oplagring eller toldbehandling.