IMPORTMOMS

Når toldskylden opstår som følge af fejl i toldproceduren i Sverige

 

Vi ser i denne artikel nærmere på en bekymrende udvikling i svensk praksis i forhold til muligheden for neutralisering af importmoms opkrævet hos speditøren eller transportøren, som følge af fejl i forbindelse med toldprocedurer i de situationer, samt anvendelse af toldlempelser i samme situationer.

EU Domstolen har tidligere fastslået, at det er berettiget, når medlemsstaterne nægter speditøren, transportøren mv. fradrag for importmoms opstået som følge af fejl i forbindelse med anvendelse af toldprocedurer, f.eks. forsendelsesproceduren. Samtidig har det i langt de fleste medlemslande i praksis været anerkendt, at importmomsen i stedet kan neutraliseres ved, at momsen viderefaktureres som et udlæg til vareejer, som herefter er berettiget til at fradrage importmomsen via dennes ordinære momsangivelse, selvfølgelig forudsat at varemodtager er momsregistreret i det pågældende medlemsland.

Sverige har nu imidlertid ændret praksis, og anerkender således ikke længere, at varemodtageren er berettiget til fradrag på grundlag af en udlægsfaktura udstedt af speditøren, som oprindeligt er blevet opkrævet importmoms. Vi står derfor desværre i en situation, hvor speditøren der bliver opkrævet importmoms som følge af en fejl i toldproceduren, f.eks. manglende afslutning af et forsendelsesdokument eller lignende, pludselig ikke længere kan afværge de ikke ubetydelige momskrav, der opstår i den forbindelse.

Den ændrede praksis har resulteret i en række sager, hvor de svenske domstole skal forholde sig til, hvorvidt det er berettiget, at de svenske myndigheder opkræver både told og importmoms hos speditøren, som ikke kan fradrage importmomsbeløbet fremfor hos en solidarisk hæftende varemodtager, som netop har fradrag for importmomsen. Hvis vi når igennem med et synspunkt om, at de solidarisk hæftende debitorer selv kan vælge, hvem der skal ske opkrævning hos - selvfølgelig forudsat at denne debitor så rent faktisk indbetaler told og importmomsbeløbet - så kan importmomskrav opstået i Sverige fremadrettet afværges ved, at importmomsbeløbet opkræves direkte hos varemodtager, som således i denne situation er berettiget til fradrag for importmomsen. Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse i nogle af disse sager, men vi følger naturligvis udviklingen.

Den ændrede praksis i forhold til viderefakturering og neutralisering af importmomsen er selvfølgelig problematisk i forhold til de konkrete sager, som opstår i Sverige, men er også bekymrende i forhold til, om flere medlemslande nu pludselig ser mulighed for at følge samme retning. og således i direkte modstrid med momsens grundlæggende neutralitetsprincip pålægger speditøren eller transportøren omkostningen som en ikke fradragsberettiget omkostning.

---

Den foreløbige konklusion er, at man som udgangspunkt skal afholde sig fra at begå fejl, som kan udløse efteropkrævning, men hvis uheldet alligevel er ude, er den aktuelt bedste anbefaling at forsøge at indgå en aftale med toldmyndighederne om at varerne angives ved frivillig angivelse til varemodtager.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 12. oktober 2018