IKKE PRÆFERENTIEL OPRINDELSE

OPRINDELSEN DER DEFINERER STRAFTOLD OG ANTIDUMPING MV.

 

Reglerne om ikke præferentiel oprindelse fastslår varens nationalitet, varens oprindelse. Det er således bestemmelserne omkring ikke præferentiel oprindelse der er afgørende for om en given vare skal anses for at have f.eks. Kinesisk eller Amerikansk oprindelse, hvilket i sagens natur kan være afgørende, idet der i stigende grad indføres straftold, antidumping og tillægstold på varer fra bestemte lande. Vi ser derfor i denne artikel nærmere på bestemmelserne omkring ikke præferentiel oprindelse.

Bestemmelserne vedrørende ikke præferentiel oprindelse fremgår af:

En vare opnår oprindelse i et bestemt land ved enten at være fuldt ud fremstillet i det pågældende land, eller hvis flere lande er involveret ved at have gennemgået en tilstrækkelig forarbejdning i ét bestemt land.

 

fULDT UD FREMSTILLET

For at en varer kan opnå oprindelse i et bestemt land, skal den være fuldt ud fremstillet i dette land, og der må ikke være brugt materialer eller andre dele, der hidrører fra andre lande end det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

En vare som er fuldt ud fremstillet i ét enkelt land eller område, anses derfor for at have oprindelse i det pågældende land eller område.

Varer som er fuldt ud fremstillet, består hovedsageligt af produkter eller materialer fra naturen. Varen må derfor ikke indeholde importerede dele eller materialer uden oprindelse.

 

tO ELLER FLERE FREMSTILLINGSLANDE

Det forekommer ofte, at to eller flere lande har deltaget i en vares fremstilling.

En vare anses for at have oprindelse i det land hvor:

  • Den sidste "væsentlige og økonomiske berettigede forarbejdning eller bearbejdning har fundet sted" forudsat, at denne forarbejdning eller bearbejdningen har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed, og fremstillingen fører til et nyt produkt, eller at det udgør et vigtigt trin i fremstillingen af produktet

Der skal således i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, i hvilket land reglen om væsentlig og økonomisk berettiget forarbejdning mv. er opfyldt.

Generelt set er der tre kriterier for, hvornår noget anses som "sidste væsentlige forarbejdning".

  • Hvis en forarbejdning medfører at varen skifter position i HS;
  • Hvis det fremgår af en liste over fremstillings- eller forarbejdningsprocesser, at disse processer giver varen oprindelse i det land, processerne bliver udført;
  • Hvis varen er omfattet af en værditilvækstregel, hvor stigningen i værdi på grund af samleprocesser og inkorporering af materialer med oprindelse repræsenterer et bestemt niveau af produktets pris ab fabrik.

 

tAG KONKRET STILLING TIL VARENS OPRINDELSE

USA indførte i sommers en generel straftold på 25 % på stål og 10 % på aluminium, og som modsvar introducerede EU straftold på en række traditionelle amerikanske produkter med amerikansk oprindelse.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at måske ikke alle traditionelle amerikanske varer importeret fra USA i praksis bliver ramt af straftolden, idet straftolden alene pålægges varer med ikke-præferentiel oprindelse i USA, og varer som man normalt kalder amerikanske, har måske ikke nødvendigvis amerikansk oprindelse i jf. ovenstående bestemmelser.

Et eksempel er det amerikanske motorcykelmærke Harley-Davidson, der selvfølgelig producerer motorcykler i USA med amerikansk oprindelse, men de har også samlefabrikker i Mexico, Brasilien og Indien, og disse kan meget vel have en anden toldmæssig oprindelse.

Harley-Davidson var som modsvar til handelskrigen også ret tidligt ude med en melding om, at de vil åbne en ny samlefabrik i Thailand, med henblik på at kunne levere motorcykler til EU uden at blive ramt af straftolden.

Andre producenter af amerikanske ”mærkevarer” f.eks. cowboybukser, whisky mv., kunne meget vel tænkes at have samme tanker, og det er derfor helt afgørende, at man i hvert enkelt tilfælde afklarer med sin leverandør, om varen reelt er produceret i USA, og således har amerikansk oprindelse.

Hvis den amerikanske leverandør ”indrømmer”, at de varer der leveres ikke har oprindelse i USA, men derimod har f.eks. oprindelse i Kina eller andet tredjeland, så er næste skridt, at få den amerikanske leverandør til at udstede et oprindelsesbevis, som dokumentation for at varen ikke har oprindelse i USA, hvorved den europæiske importør kan afværge straftolden.

---

Vi hjælper naturligvis altid gerne med afklaring af en given vares reelle toldmæssige ikke-præferentielle oprindelse, med henblik på at sikre, at man ikke betaler unødig straftold, antidumping, tillægstold el.lign.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 7. september 2018