FRIHANDELSAFTALER

Husk at gøre brug af de mange aftaler

 

EU har indgået frihandelsaftaler med mere end 60 lande uden for EU, men den seneste opgørelse over Danmarks ti største eksportmarkeder uden for EU – som EU har frihandelsaftaler med – viser at udnyttelsesprocenten stadig er alt for lav. Der er med andre ord stadig mange penge at spare for de danske eksportører. 

Opgørelsen viser f.eks. at kun 54 pct. af de danske varer som eksporteres til Sydkorea, er blevet angivet til en reduceret præferencetoldsats i henhold til frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea. For dansk eksport til Egypten og Chile ligger udnyttelsesprocenten for frihandelsaftalerne på henholdsvis 63 pct. og 69 pct.

Årsagen til den manglende udnyttelse af frihandelsaftalerne skyldes primært manglende kendskab til aftalerne samt frygt for det administrative arbejde forbundet med den praktiske udnyttelse af aftalerne. 

Erfaringsmæssigt oplever mange virksomheder imidlertid, at der ikke er nævneværdig øget administration forbundet med udnyttelsen af frihandelsaftalerne, når først rutinerne er inkorporeret i virksomhedens vante forretningsgange. 

Vi kan derfor kun opfordre til, at man tager springet, og får undersøgt, om der er penge at spare på virksomhedens eksportmarkeder. Frihandelsaftalerne kan findes på www.frihandelsaftaler.um.dk, hvor man også finder en kort vejledning til, hvordan man kommer i gang med at udnytte aftalerne.

Tilsvarende skal der også lyde en opfordring til speditørerne om at gøre deres kunder opmærksomme på muligheden for indfortoldning på eksportmarkederne til nedsat toldsats ved anvendelse af frihandelsaftalerne. Det giver som regel gode loyale kunder (og meromsætning), hvis man hjælper dem til at spare penge, og derigennem skaber vækst på eksportmarkederne.

 

Betingelser for at opnå toldbesparelse

Grundlæggende er der 4 betingelser som skal være opfyldt for at frihandelsaftalernes lavere toldsats kan udnyttes. 

  1. Varerne skal være omfattet af den gældende frihandelsaftale mellem EU og aftagerlandet
  2. Varerne skal have oprindelse i EU (det er i hver enkelt aftale defineret, hvad der skal til for at varen opnår oprindelsesstatus)
  3. Varerne skal ledsages af et oprindelsescertifikat/fakturaerklæring
  4. Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftagerlandet, dog kan varerne føres i transit

Det skal dog understreges, at det altid at vigtigt, at tjekke op på den relevante bestemmelse i den pågældende frihandelsaftale, som man ønsker at udnytte.

EU forhandler løbende nye frihandelsaftaler på plads med forskellige tredjelande, men sådanne forhandlinger er ofte en meget lang proces. Aktuelt er der udsigt til kommende frihandelsaftaler med henholdsvis Japan, Vietnam og USA.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater står vi naturligvis også til rådighed, hvis I ønsker hjælp til at klarlægge virksomhedens muligheder for at udnytte frihanelsaftalerne og implementering i virksomhedens forretningsgange.