SPEDITØRFORSIKRING

SPEDITØRENS FORSIKRINGSFORHOLD

 

Vær altid opmærksom på, om I har den rigtige forsikringsdækning. 

Typisk omfatter speditøransvarsforsikringen alene civilretlige erstatningskrav fra speditørens ordregiver. Det betyder, at hvis SKAT retter et krav direkte mod jeres speditionsvirksomhed, så vil forholdet formentlig ikke være omfattet af forsikringsdækning. 

Selv hvis virksomheden tegner en tillægsforsikring vedrørende toldkrav, således også direkte krav er omfattet, så bør man være opmærksom på, at der alligevel kan være visse begrænsninger i dækningen. 

Følgende krav kan f.eks. være undtaget:

- Krav som følge af manglende afslutning af forsendelsesdokumenter

- Krav som følge af manglende fuldmagtsforhold

- Krav som følge af fejltarifering, såfremt speditøren har foretaget tarifering for kunden

Jeg opfordrer derfor til, at man altid foretager en detaljeret gennemgang af virksomhedens forsikringsbehov, og således sikrer at forsikringsdækningen opfylder disse behov.