FORSENDELSESPROCEDUREN

ansvar og risiko ifm. TRANSPORTOPDRAG

 

Der sker erfaringsmæssigt mange fejl i forbindelse med anvendelse af forsendelsesproceduren. 

SKAT opkræver told, moms og afgifter af hele forsendelsen, såfremt forsendelsen ikke afsluttes forskriftsmæssigt. 

Selv en mindre fejl i forbindelse med en helt rutinemæssig forsendelse kan derfor få store økonomiske konsekvenser for speditøren. 

Hvad kan man gøre, hvis SKAT indleder rykkerprocedure som følge af manglende afslutning af en forsendelsesprocedure:

- Frembyd varerne for toldmyndighederne med henblik på afslutning af forsendelsesproceduren – også selvom frembydelsesfristen er overskredet. 

- Fremskaf alternativ dokumentation for procedurens afslutning, f.eks. dokumentation for at varen er overgået til anden toldprocedure, eller at varen er angivet til fri omsætning i tredjeland. 

- Forsøg at neutralisere importmomsen.

Det er vigtigt, at reagere straks toldmyndighederne indleder rykkerprocedure med henblik på afklaring af en uafsluttet forsendelsesprocedure. 

Bemærk, at det som udgangspunkt er den hovedforpligtede, der over for SKAT har ansvaret for betaling af told og afgifter opstået som følge af fejl i forbindelse med forsendelsesproceduren, også selvom fejlen f.eks. er begået af kontraherende eller udførende fragtfører. 

Hvorvidt den hovedforpligtigede kan videreføre et eventuelt tab til den udførende fragtfører afhænger af parternes aftale. 

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater yder vi rådgivning vedrørende alle toldretlige problemstillinger samt hertil knyttede retsområder. Vi rådgiver om ansvar og risiko i forbindelse med transportopdrag, og kan varetage dialogen med SKAT, hvis der allerede er opstået en tvist vedrørende en forsendelsesprocedure.