FORARBEJDNING UNDER TOLDKONTROL

indfør råvare til eu uden told og afgifter

 

Forarbejdning under toldkontrol giver importøren mulighed for, at indføre råvarer og halvfabrikata til EU, uden at der skal betales told og afgifter af varerne, når de importeres med henblik på forarbejdning.

Når varen efter forarbejdning overgår til fri omsætning i EU, skal der i stedet betales told og afgifter af færdigvaren. 

Proceduren er således relevant for virksomheder, der producerer varer ved hjælp af råvarer eller halvfabrikata, som er belagt med en høj toldsats, mens færdigvaren alene er belagt med en lav eller ingen toldsats.

Tilsvarende kan proceduren være relevant for virksomheder, der anvender råvare og halvfabrikata, som er underlagt forskellige handelsrestriktioner, idet disse restriktioner som udgangspunkt alene finder anvendelse, såfremt færdigvaren tillige er underlagt sådanne restriktioner.

Bemærk, at proceduren for forarbejdning under toldkontrol vil blive sammenlagt med proceduren for aktiv forædling pr. 1. maj 2016. 

Bevillinger udstedt før 1. maj 2016 vil derfor blive anset som en bevilling til aktiv forædling i henhold til de nye regler.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi specialister i toldretlige problemstillinger. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om anvendelse af procedurer samt jeres muligheder for toldtimering generelt.