EU TOLDKODEKS (UCC)

Toldværdideklaration

 

Er du opmærksom på den ændrede beløbsgrænse for afgivelse af toldværdideklaration samt lempelsesmuligheder ved fast samhandel med samme leverandør?

Toldværdideklarationen vil blive implementeret i det nye importsystem, men i overgangsperioden frem til indførelsen af det nye importsystem (2020) skal der afgives toldværdideklaration, hvis forsendelsens toldværdi for værdiafgiftspligtige varer overstiger EUR 20.000 (tidligere EUR 10.000).

Importører som kontinuerligt indfører varer fra samme leverandør på uændrede handelsvilkår, kan få tilladelse til at give en generel toldværdideklaration om handelsforholdet til den pågældende leverandør, hvilket betyder, at der ikke skal udarbejdes toldværdideklaration i forbindelse med hver enkelt forsendelse.

Sådanne generelle deklarationer har som hovedregel gyldighed i tre år, men dog kun så længe handelsforholdene er uændrede. Skriftlig ansøgning om en sådan tilladelse sendes til de danske toldmyndigheder.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til toldværdideklaration, står vi naturligvis til rådighed.