EU TOLDKODEKS (UCC)

3 hurtige om midlertidigt oplag (MIO/MIG)

 

1. Bevilling

Hvis virksomheden har bevilling til midlertidig opbevaring udstedt før 1. maj 2016, så vil bevillingen fortsat være gældende uden krav om sikkerhedsstillelse efter 1. maj 2016. 

SKAT vil revurdere eksisterende bevillinger senest 1. maj 2019. 

For bevillinger udstedt efter den 1. maj 2016 skal der stilles sikkerhed for potentiel toldskyld. SKAT har endnu ingen retningslinjer for, hvordan man vil opgøre beløbsrammen, der skal danne grundlag for sikkerhedsstillelse i forbindelse med varer under midlertidig opbevaring. 

SKAT har imidlertid tilkendegivet, at de stiller deres generelle sikkerhedsstillelsesordning til rådighed, således virksomheden kan opfylde kravet om sikkerhedsstillelse ved at betale en promillesats af det potentielle toldbeløb. SKAT har foreløbig frem til 31. december 2016 fastsat promillesatsen for potentielle toldbeløb til 0 pct., hvilket betyder, at virksomheden reelt ikke skal betale noget for sikkerhedsstillelsen. 

 

2. Opbevaringsfristen

Fristen for at angive varer, som er under midlertidig opbevaring til anden toldmæssig bestemmelse ændres fra 14 dage til 90 dage. 

Varer angivet til midlertidigt oplag efter den 17. april 2016 vil være omfattet af fristen på 90 dage, idet 14 dages fristen i henhold til de nugældende regler endnu ikke er udløbet den 1. maj 2016. 

 

3. Overflytning af varer under midlertidigt oplag

Virksomheden kan opnå tilladelse til at overflytte varer under midlertidig opbevaring mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, som er dækket af forskellige bevillinger til midlertidig opbevaring, forudsat at indehaverne af samtlige disse bevillinger tillige har en AEO C bevilling. 

Det vil således være muligt, at flytte varer mellem forskellige midlertidigt oplag uden anvendelse af forsendelsesproceduren. 

Har du spørgsmål til midlertidigt oplag, told generelt eller den nye EU Toldkodeks UCC, står vi naturligvis til rådighed.