EU TOLDKODEKS (UCC)

Eksport af punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarer

 

Bestemmelserne i den nye toldkodeks (UCC) får betydning for eksportformaliteterne ved eksport af punktafgiftspligtige varer under punktafgiftssuspension samt landbrugsvarer underkastet eksportformaliteter med henblik på opnåelse af restitution.

 

Eksport ved anvendelse af forsendelsesdokument

Når varer eksporteres til f.eks. Schweiz eller Norge under den fælles forsendelsesprocedure (NCTS), vil udgangstoldstedet være afgangstoldstedet af forsendelsen. Når stregkoden på forsendelsesledsagedokumentet scannes på EU-grænsen (f.eks. Tyskland / Schweiz), kan varerne derefter gå videre til bestemmelsestoldstedet, hvor de sidste formaliteter i forhold til forsendelsesproceduren og importprocedurer afsluttes.

I henhold til artikel 329 (8) i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, gælder denne procedure imidlertid ikke for punktafgiftspligtige varer samt landbrugsvarer, som er underlagt eksportformaliteter med henblik på opnåelse af restitution. 

Det betyder, at sådanne punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarer skal transporteres til den tyske / schweiziske grænse under udførselsproceduren. Transportvirksomheden skal således først afslutte udførselsproceduren i Tyskland, først herefter kan de nødvendige toldformaliteter med henblik på at bringe varen, angives til fri omsætning eller forsendelse i Schweiz afsluttes over for de schweiziske toldmyndigheder.

For begge procedurer vil transportøren / eksportøren formentlig blive nødt til at benytte sig af en lokal logistikudbyder i henholdsvis Tyskland og Schweiz. Det vil ikke kun øge transporttiden, men det vil også medføre yderligere omkostninger. 

Denne undtagelse for punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarer gælder også for andre former for transport (f.eks. jernbane, vand).

 

Eksport ved anvendelse af TIR carnet

Når varer der eksporteres til f.eks. Rusland ved anvendelse af TIR carnet, hvor en del af sendingen er punktafgiftspligtige varer eller landbrugsvarer underlangt eksportformaliteter med henblik på opnåelse af restitution, så må TIR carnetet alene udstedes for de varer, som ikke er punktafgiftspligtige eller landbrugsvarer.

Landbrugsvarerne og de punktafgiftspligtige varer skal derimod angives til udførsel, og transporteres under udførselsproceduren til Fællesskabets ydre grænse. Transportøren skal på grænsen være opmærksom på følgende forhold:

  • Han skal give myndighederne meddelelse om, at en del af varerne ikke er omfattet af TIR carnetet
  • Han skal afslutte udførselsproceduren for de punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarerne
  • Toldmyndighederne skal udstede et nyt dokument (f.eks. TIR carnet) med henblik på, at transportere de punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarerne til deres endelige destination.

TIR konventionen har netop sigte på at begrænse unødvendige formaliteter ved grænseovergang mest muligt, hvorfor ovenstående må anses for at være en utilsigtet lapsus i den nye lovgivning.

Det forventes, at der vil blive rettet op på eksportformaliteterne for punktafgiftspligtige varer og landbrugsvarer ved indførelsen af det nye eksportsystem, som aktuelt forventes implementeret marts 2020.

Har du spørgsmål til artiklen, den nye EU Toldkodeks (UCC) eller andre toldretlige problemstillinger, står vi naturligvis altid til rådighed.