BELØBSBEGRÆNSNING PÅ EUR 3.000

ved udførsel via andet EU medlemsland

 

Der blev på seminaret spurgt ind til, hvorvidt der var en beløbsgrænse på 3.000 EUR tilknyttet retten til at agere som indirekte repræsentant i forbindelse med eksport af varer. 

Beløbsgrænsen på 3.000 EUR regulerer imidlertid ikke hvornår man kan antage en repræsentant, men vedrører alene den situation, hvor varerne udføres via et andet EU medlemsland. 

Hvis varerne eksporteres via et andet EU-land, kan de i visse tilfælde angives til udførsel direkte til toldmyndighederne på udgangstoldstedet, jf. artikel 794 i GB.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Værdien pr. forsendelse og eksportør må ikke overstige 3000 Euro
  • Varerne må ikke være undergivet forbud eller restriktioner, der kræver fremlæggelse af udførselstilladelse, licens eller andre særlige dokumenter
  • De enkelte EU-lande kan kræve, at udførslen skal foretages af eksportøren selv. Ordningen kan derfor ikke altid anvendes af de repræsentanter, som handler på eksportørens vegne. 
    (Dette gør sig gældende uanset værdi)