AUTONOME TOLDSUSPENSIONER

midlertidig lempelse af toldbelastning

 

Autonom toldsuspension er en lempelsesordning, hvor virksomheden kan ansøge om at få toldbelastningen midlertidig suspenderet på råvarer, halvfabrikata eller komponenter, som  skal indgå i en produktion i EU. 

Der kan alene ansøges om suspension af toldbelastningen for varer, som ikke er til rådighed i EU, eller kun er til rådighed i begrænset omfang.

Ordningen er således relevant for virksomheder, der i deres produktion benytter råvarer, halvfabrikata eller komponenter, som ikke er til rådighed i tilstrækkelig omfang i EU, og virksomheden således er tvunget til at importere den pågældende vare fra tredjeland.

Formålet med ordningen er at styrke EU virksomheders konkurrenceevne i forhold til tredjelandsvirksomheder.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi specialister i told, og kan hjælpe med alle toldretlige problemstillinger, f.eks. vedrørende ansøgning om midlertidig suspension af toldbelastning. Vi står altid klar til en uforpligtende snak om jeres virksomheds toldmuligheder.