FORTOLDNING

Anvendelse af proformaklausuler

 

Som drøftet på seminaret, så har SKAT i et nyhedsbrev udsendt den 14. oktober 2016 præciseret, at proformafakturaer ikke har nogen juridisk værdi, hvilket som udgangspunkt er korrekt.

Proformafakturaer kan ikke anvendes som dokumentation for toldværdien, når toldværdien opgøres i henhold til transaktionsværdimetoden på grundlag af et køb/salg.

Har man ikke den reelle handelsfaktura på fortoldningstidspunktet, kan varemodtager anmode SKAT om en frist på én måned til at berigtige fakturaen. Fristen kan forlænges med 3 måneder ved skriftlig ansøgning. Oplysning om manglende faktura og anmodning om frist til at berigtige fakturaen skal angives i importangivelsens rubrik 44.9.

Hvis handelsfakturaen ikke foreligger på fortoldningstidspunktet, skal varemodtager deponere et passende toldbeløb, indtil handelsfakturaen foreligger.

Den begrænsede tidsfrist til at indhente den reelle handelsfaktura giver udfordringer for virksomheder, der f.eks. anvender årlige eller halvårlige samlefakturaer. Problemstillingen er videregivet til SKAT, men vi har endnu ikke nogen afklaring på, om SKAT er indstillet på at finde en pragmatisk løsning på netop dette problem.

SKAT har efter en række henvendelser nu også præciseret, at proformafakturaer dog fortsat kan anvendes, hvis der ikke er tale om køb, men derimod f.eks. midlertidig import, egne returvare eller varer der skal under aktiv forædling. Se SKATs præciserende meddelelse her. Se også den juridiske vejledning afsnit F.A.10.6.6. for en uddybende beskrivelse af i hvilke tilfælde proformafakturaen kan anerkendes som dokumentation.