ANTIDUMPING

MULIGHEDER FOR AT ANVENDE NEDSATTE ANTIDUMPINGTOLDSATSER

 

SKAT har fokus på kontrol af antidumpingtoldbelagte varer, herunder kontrol af varer der angives med nedsat antidumpingtoldsats. Vi ser på mulighederne for at opnå nedsat antidumpingtold, idet vi har erfaret, at SKAT ikke altid selv har helt styr på bestemmelserne.

EU har pålagt en lang række varer med antidumpingtold og udligningstold, for at modvirke konkurrencemæssig skade for EU-virksomheder på grund af dumping eller subsidiering.

Ved dumping forstås, at en ikke-EU virksomhed sælger en vare til EU til en lavere pris end hjemmemarkedsprisen eller produktionsomkostningerne for den pågældende vare.

Antidumpingtold eller udligningstold lægges almindeligvis på en bestemt vare fra et eller flere bestemte lande, så tolden er gældende for al import af den pågældende vare fra det eller de nævnte lande.

Antidumpingtold eller udligningstold opkræves ud over den sædvanlige told på varer, f.eks. tarifmæssig told eller præferencetold. Varens oprindelsesland i antidumpingmæssig henseende fastlægges i henhold til de ikke præferentielle oprindelsesregler.

Det fremgår af toldtariffens, bilag 1, hvilke varer der er pålagt antidumpingtold og udligningstold, men henset til at der oftest kun er en kort frist for ikrafttræden af foranstaltningerne, kan bilaget til toldtariffen ikke altid forventes at være ajourført. SKAT oplyser i nyhedsbreve løbende om ændringer, nye, ændrede og ophørte antidumpingforanstaltninger, ligesom TARIC, den elektroniske toldtarif altid er ajourført.

 

Undtagelse eller nedsættelse af antidumpingtoldsatsen

Selvom man importerer varer underlagt antidumpingtold fra de berørte lande findes der dog visse muligheder for at anvende nedsatte antidumpingtoldsatser.

De forskellige ordninger for nedsat antidumpingtold kan opsummeres som følgende:

 1. Tilsagn hvor eksportøren indgår en aftale med EU-Kommissionen om en nedsat antidumpingtoldsats, mod at eksportøren overholder en mindstepris
 2. Speciel overvågning hvor kommissionen ikke har indgået speciel aftale med eksportøren, men overvåger eksportøren
 3. Nedsat antidumpingtoldsats for udvalgte producenter uden specielle krav

Betingelserne for anvendelse af nedsat antidumpingtoldsats fremgår af teksten i den relevante antidumpingforordning, hvoraf det også fremgår, hvilke virksomheder der er omfattet af muligheden for nedsættelse af antidumpingtoldsatsen samt oplysning om hvilken tillægskode, der skal angives i toldangivelsen ved fortoldning af varerne. Oplysningerne kan tillige findes ved opslag af varekoden i TARIC.

Bemærk, at der i samme antidumpingforordning kan være virksomheder, som har nedsat antidumpingtoldsats med krav om tilsagnsfaktura, samt virksomheder der har nedsat antidumpingtoldsats under andre lempeligere vilkår.

Vær også særlig opmærksom på at dokumentationskravene for anvendelse af nedsat antidumpingtold er forskellige for respektive ordninger, det er således f.eks. for tilsagnserklæringer en forudsætning, at erklæringen er underskrevet af producenten, som tillige er direkte eksportør, mens det som dokumentation for nedsat toldsats som følge af speciel overvågning er tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives at eksportøren, som f.eks. kan være en handelspartner.

   

  Afsluttende bemærkninger

  Bestemmelserne vedrørende antidumping er komplicerede, og hver enkelt antidumping forordning har således sine egne særlige kendetegn og vilkår. Vi opfordrer derfor til, at man altid gennemgår den konkrete forordning, som man er berørt af, for at sikre, at man ikke går glip af muligheder for at opnå nedsat antidumpingtold.

  Det er vores erfaring, at mange virksomheder generelt har vanskeligt ved at forstå bestemmelser og vilkår for nedsat antidumpingtold, hvorfor virksomhederne ender med at betale mere end de retmæssigt skal.

  Vi har den seneste tid også erfaret, at SKAT i flere tilfælde har givet forkert vejledning omkring antidumpingtold, samt sager hvor SKAT har foretaget efteropkrævning af antidumpingtold på fejlagtigt grundlag, ganske enkelt fordi den kontrolførende ikke havde tilstrækkeligt kendskab til de forskellige muligheder for anvendelse af nedsat antidumpingtold, f.eks. har vi netop assisteret en virksomhed, hvorved vi afværgede efteropkrævning af et større 6-cifret efterbetalingskrav fra SKAT.

  Hvis I eller jeres samarbejdspartner bliver mødt med krav om efteropkrævning af antidumpingtold, kan vi tilbyde at gennemgå sagen med henblik på at vurdere, hvorvidt kravet er berettiget i henhold til den pågældende antidumpingforordning.

  Vi står naturligvis også til rådighed, såfremt I har øvrige spørgsmål om antidumpingtold og mulighederne for anvendelse af nedsatte satser.

  Publiceret 30. april 2018