AKTIV FORÆDLING

indfør råvarer og halvfabrikata uden betaling af told

 

Aktiv forædling giver mulighed for at indføre varer til EU, uden at der skal betales told af varerne, når de importeres med henblik på forarbejdning og efterfølgende genudførsel til et land udenfor EU. 

Proceduren for aktiv forædling kan f.eks. anvendes ved:

- Forarbejdning af råvarer og halvfabrikata til færdigvarer, f.eks. indførsel af stål som forarbejdes til gryder 

- Lønforarbejdning, hvor der udføres arbejde på tredjelandsvarer for tredjemands regning og risiko 

- Garantireparationer udført i EU på varer solgt til kunder i tredjeland

- Installation og montering af komponenter fra tredjeland i færdigvarer

Proceduren er særlig relevant for virksomheder, hvis råvarer og halvfabrikata er underlagt høje toldsatser som f.eks. elektronik, stål, fødevarer og medicoindustrien.

Bemærk, at proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsproceduren) afskaffes pr. 1. maj 2016. 

Bevillinger udstedt før 1. maj 2016 vil derfor blive anset som en bevilling til aktiv forædling (suspensionsordningen) i henhold til de nye regler.

Vi er specialister i told, og kan hjælpe med anmodning om bevilling til anvendelse af proceduren for aktiv forædling. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende snak om optimering af jeres virksomheds toldforhold.